Polityka prywatności

 

Serwis Arteam.pl korzysta z plików „cookies” w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych.

Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdym momencie za pomocą dostępnych narzędzi w przeglądarce, zablokować obsługiwanie plików cookies.

Dane użytkowników za wyjątkiem przepisów szczególnych nie będą udostępniane na rzecz osób trzecich.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkowników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Dane Użytkowników nie będą przetwarzane dłużej niż wymagają tego przepisy prawa.